Therapeutische massage

Met de term therapeutische massage bedoelen wij massage die klachtgericht wordt ingezet. Denk hier bijvoorbeeld aan frozen shoulder, tennisarm, (spannings)hoofdpijn en (lage) rugklachten. 

U gaat samen met ons een traject in om de klacht te verlichten of op te lossen. Voorafgaand aan de eerste behandeling zal er een uitgebreide anamnese worden afgenomen en maken we afspraken over het behandeltraject dat zal bestaan uit meerdere massagebehandelingen en eventueel thuisadvies. Het traject en de gekozen behandeling zal volledig op uw persoonlijke situatie worden aangepast. Er wordt onderzocht waardoor het probleem is ontstaan en of de bron van de klachten aangepakt danwel aangepast kan worden.

Ten behoeve van onze dienstverlening omtrent massagetherapie is Praktijk Godelinde aangesloten bij de VBAG, RBCZ en TCZ. De therapeutische massages worden in veel gevallen (gedeeltelijk) vergoed. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en van uw persoonlijke polis. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden of en in hoeverre uw verzekeraar onze behandeling vergoedt. Voor alle situaties geldt: u betaalt de rekening in de praktijk en u declareert vervolgens zelf de nota bij uw zorgverzekeraar.

Als u de eerste keer bij ons komt dan duurt de behandelafspraak altijd 60 min. Zo kunnen we het probleem in kaart brengen en hierna het vervolgtraject bepalen.

Praktijk Godelinde wil het beste voor u

Daarom is Praktijk Godelinde bij diverse belangen- en beroepsvereningen aangesloten.

Maak een afspraak

Bel of stuur een e-mail voor meer informatie:
+31 (0)6 30 63 41 32
info@praktijkgodelinde.nl